Heléne Dahlber Marius tömte studio bläck tatueringar värmland

Rubrik

Företagsmeddelande

 
Tatuering Heléne Dahlberg Marius tömte Studio Bläck värmland

BOKA TID PÅ STUDIO BLÄCK
( Bookings at Studio Bläck )

 

Bokningsformulär / Booking form

Kopiera frågorna 1 - 17 och klistra in i ett nytt mail. Besvara frågorna och bifoga eventuella referensbilder. Skicka mailet till [email protected] 

( Copy question 1 - 17 and paste in a new e-mail. Answer the questions and attach your reference photos. Send the e-mail to [email protected] )

Nytt bokningssystem
- snabbare svarstid

Studio Bläck får oftast mellan 20-100 meddelanden på sociala medier/mail/sms/telefonsamtal varje dag. Ibland fler. Fantastiskt kul - men tidskrävande. Och det kan ibland ta lång tid för dig som skriver att få svar. För att minska på antalet meddelanden och svarstider så kommer vi i fortsättningen ta emot bokningar enbart via studiobläck.se och direkt på plats i studion.


Här på hemsidan hittar du formulärfrågor med information om den tatuering du vill göra. I och med att vi får all information om din kommande tatuering på en gång, minskar vi tidsåtgången för meddelanden drastiskt. Vår förhoppning är att det nya systemet kortar tiden du får vänta på ett svar från oss. Telefonen svaras fortfarande i mån av tid. Kopiera frågorna i ett nytt mail. Besvara frågorna och bifoga eventuella referensbilder. Skicka mailet till [email protected]


Har du en fråga? Kika gärna under fliken "Frågor och svar" på studiobläck.se innan du mailar. 

Kanske får du svar direkt där 🙂


OBS! LÄS INNAN DU FYLLER I FORMULÄRET:

GDPR - dataskyddsförordningen

Viktig information om lagring av personuppgifter

Studio Bläck hanterar dina personuppgifter enligt GDPR - dataskyddsförordningen. För att kunna boka din tid måste du fylla i namn och adress. Dessa personuppgifter krävs av Skatteverket för att Studio Bläck ska kunna skriva en faktura för din uppritningsavgift. Din e-postadress behöver du ange för att din tatuerare ska kunna svara på din förfrågan. Och ditt telefonnummer förenklar det för oss att kontakta dig vid eventuella frågor. Dina personuppgifter lagras enligt GDPR av berörd tatuerare och kommer inte att användas i något annat syfte eller skickas till annan part än till oss på Studio Bläck och berörda myndigheter. När tatueringen är färdig raderas dina formulärdata. Om du vill boka en ny tid behöver du därför fylla i formuläret igen.


IMPORTANT - READ BEFORE FILLING IN THE FORM:

GDPR - The General Data Protection Regulation

Important information about storing personal data

Studio Bläck handles your personal data according to the GDPR - The General Data Protection Regulation. In order to book your appointment, you must fill in your name and address. These personal data are required by the Swedish Tax Agency for Studio Bläck to be able to write an invoice for your sketch deposit fee. Your e-mail address is required so your tattoo artist can respond to your request. And your phone number makes it easy for us to contact you for any questions. Your personal information is stored accordingly to GDPR by the tattoo artist and will not be used for any other purpose or sent to any other party than to us at Studio Bläck and the relevant authorities. The personal data from this appointment form will be delited when the tattoo is done. If you want to book another appointment you have to fill in this form again. 

Bokningsformulär / Booking form
Kopiera frågorna 1 - 17 och klistra in i ett nytt mail. Besvara frågorna och bifoga eventuella referensbilder. Skicka mailet till [email protected] 

( Copy question 1 - 17 and paste in a new e-mail. Answer the questions and attach your reference photos. Send the e-mail to [email protected] )

1 För- och efternamn (Full name)
2. Adress (Address)
3. Postnummer och ort (Zip code and city)
4. Land (Country)
5. Telefonnummer (Phone number)
6. E-mail
7. Beskriv tatueringen med dina egna ord (Describe the tattoo with your own words)
8. Vilken stil vill du att din tatuering ska vara? Till exempel realism, blackwork, Old School, New School, ornamental etc. Vet du inte så svara "vet ej". What style do you want for your tattoo? For example realism, blackwork, Old School, New School, ornamental etc. If you don´t know, just answer "don´t know"
9. Ungefärlig storlek på tatueringen? (About what size do you want the tattoo to be?)
10. Färg eller gråskala? (Colour or Black and Grey?)
11. Budget. Hur mycket pengar vill du lägga på din tatuering? Budget. (How much money do you want to spend on your tattoo?)
12. Finns det något på huden som tatueraren måste ta hänsyn till? Exempelvis ärr, leverfläckar, pigmenteringar, bristningar mm. (Is there anything on the skin that the tattoo artist should know about? Like scars, moles, pigmentation, stretch marks etc.)
13. När vill du tatuera dig? Så fort som möjligt eller en speciell månad? (When do you want to tattoo? As soon as possible or a specific month?)
14. Har du referensbild? Bifoga referensbilden. (Do you have any reference photos? Attach them.)
15. Önskar du en speciell tatuerare? Vem i sådana fall? ( Do you want a certain artist? In that case, who? )
16. Godkännande av lagring av dina personuppgifter. Läs avsnittet om lagring av personuppgifter på www.studiobläck/boka-tid om du inte redan gjort det. (Approval of the storage of your personal data. Read the section about storing personal data at www.studiobläck/boka-tid if you have not already.)
17. Jag har läst och godkänner att Studio Bläck lagrar mina personuppgifter som jag anger i mailet. (I have read and I accept that Studio Bläck stores my personal data that I have filled in this e-mail.)

Boka tid Studio Bläck Heléne Marius
 

Vad menas med uppritningsavgift?

Studio Bläck är en customstudio. Det innebär att vi designar motivet till din tatuering själva och är en del av arbetstiden som vi lägger på din tatuering. Ett motiv kan ta lång tid att göra iordning. Tidsåtgången beror bland annat på storlek, stil och om det finns något särskilt på huden att ta hänsyn till. Till exempel ärr och leverfläckar. För motiv upp till 20 x 20 cm är avgiften 500:-.


Den nya avgiften fungerar ungefär som en depositionsavgift. När du betalat uppgjord avgift så kommer din tid att vara bokad. Om du önskar få din design klar före bokad tatueringstid så prata med din tatuerare så löser han/hon det.


Att du betalar en avgift för designen betyder dock inte att du köper rättigheterna till den. Du kan alltså inte köpa en design av oss och få den tatuerad i en annan studio utan att göra intrång på vår copyright.


Har du fler frågor? Maila din fråga till [email protected] så svarar vi så fort som möjligt.

Tatuering Marius Tömte Studio Bläck värmland